Akademi Okula Gidiyor

Proje Tanımı:

“Akademi Okula Gidiyor” projesinde, halihazırda Akademi´de az temsil edilen öğrencilere yönelik yaptığı açılıma, yapılandırıcı önlemler alınacak ve geliştirilecektir. Sanat üniversitesinde yüksek öğrenim için mümkün olabilen, kolay elde edilebilir bilgilenme biçimlerinin yollarını gösteren, bu yapıları oluşturan ve mümkün kılan aktiviteler planı içerisindeyiz. Özellikle kültürlerarası eğitimin önemi dikkate alındığında, uzun vadeli hedef, öncü girişimler yoluyla eğitim eşitsizliğinin azaltılmasıdır. Bu noktada, özellikle branşı sanat eğitimi dalı olan, mezun olduklarında bilgi aktarımı sağlayabilecek ve sanat eğitimi alanında yeni biçimleri uygulayabilecek öğrenciler odağımızda bulunuyor. Bu proje, Akademi`nin öğretmen ve öğrencilerinin kültürlerarası bilgiler edinmesini sağlayacak formatların geliştirilmesi, oluşturulması ve uygulanması için pratik odaklı bir çerçeve sunar. Eğer bizim projemiz veya Akademi hakında sorunuz varsa, bize her zaman e-posta veya telefon ile ulaşabilirsiniz.