Akademi okula gidiyor

Akademi okula gidiyor başvuran kişilere, öğrencilere ve eğitim görevlilerine bireysel tavsiye hizmeti sağlıyor. Akademi okula gidiyor, 2013 ila 2018 arasında Fen ve Ekonomi bölümünün federal bakanlığının altyapısı tarafından desteklenen bir proje kapsamında kurulmuştur. Bu projenin süresi bitince, Akademi projenin temalarını ve hedefini yapısına dahil edecek ve Enstitü’nün bu alanında öğretim fakültesi için kalıcı bir pozisyon oluşturacaktır. Bu pozisyonda, geleneksel olmayan eğitim yolları hakkında bilgi toplanacaktır; lise öğrencilerinin, öğretmenlerin, sanatçıların, üniversite öğrencilerinin ve diğer pek çok kişinin ağ oluşturabileceği bir yer oluşturulacaktır.

Bu çalışmanın amacı, Akademi’nin bünyesinde programa başvuran birçok kişiye erişim sağlayacak yapılar oluşturmaktır. Bu nedenle Akademi okula gidiyor, Güzel Sanatlar Akademisinden mümkün olduğunca farklı eğitim geçmişi olan bir kişiye erişim sağlamayı; öğretmenleri ve öğrencileri çok çeşitli ayrıcalıklardan haberdar etmeyi taahhüt ediyor. Akademi’deki göç ile ilgili farkındalığı artırmak için, Akademi’nin çalışanlarına daha fazla çeşitli eğitim verilmesi önemli bir konudur.

2013’den 2018’e kadar, halen kullanılmakta olan ve gelecekte genişleyecek olan bir dizi düşük eşikte bilgi formatları geliştirilmiştir. Formatlar (ör. kurslar, workshoplar, herkese açık günler ve çok daha fazlası) bu sayede Akademi'deki programları keşfetmeye, Akademi’yi farklı lokasyonlara (örneğin okullara) getirmeye, öğrencilerin ağ kurma yollarını bulmaya ve sürekli olarak değişim aracılarını başlatmaya yönelik fırsatlar sunacaktır. Böylece ağların oluşturulmasını; okulların, gençlik merkezlerinin, mülteci deneyimi olan kişilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin ve mezunların yakın ilişkiler ve işbirliklerinin kurulacağını ve benzer düşüncelerle değişimin sağlanmasını umuyoruz.

Akademi okula gidiyor, bugüne kadar giriş sınavlarına özel ilgi gösterdi. Bir yandan, öğrencilerin giriş sınavlarında sürecin aşamalarını anlamaya ve kendilerini yönlendirmeye, sonrasında giriş sınavına mümkün olduğu kadar iyi hazırlanmış olarak girme imkânları halen sağlanmaktadır. Öte yandan, Akademi okula gidiyor’un temel endişesi, Akademi’deki kabul sınavının sürecini eleştirel olarak incelemek ve iyileştirmeye yönelik bir alan belirlemektir. Bu sebeple, araştırma ve deneyimlerin alışverişi fazlasıyla önemli konulardır.