Projekat „Akademija ide u školu“ pruža savete u indivudualnim situacijama za brucoše, studente i predavače. Projekat Akademija ide u školu je uspostavljen u okviru jednog iz strukturnih fondova visokog obrazovanja, od strane tadašnjeg Saveznog ministarstva za nauku i ekonomiju u godinama 2013 – 2018  podržanog projekta. Nakon isteka trajanja projekta Akademija preuzima teme,  smer projekta u svoju strukturu i za stalno zapošljava saradnicu na Institutu za nastavu umetnosti. Na ovom mestu sa prikupljaju informacije o netipičnim tokovima obrazovanja i stvara se mesto umrežavanja između učenika/ca, predavača, umetnika/ca, studenata i.dr.

Cilj rada je postavljanje mera za izgradnju strukture unutar Akademije, da bi  se potencijalnim kandidat/ima/-kinjama studije učinile pristupačnijim. Akademija ide u školu se zalaže za to, da što većem broju osoba iz različitih sfera obrazovanja omogući pristup Akademiji likovnih umetnosti i predavačima i studentima ukaže na najrazličitije oblike privilegija. Cilj projekta je da se saradnici Akademije u polju delovanja obrazuju o kritici rasizma i da se na taj način proširi svest o migraciji na Akademiji.

Od 2013. do 2018. godine  je već razvijeno nekoliko umanjenih  informacionih formata, koji se trenutno proširuju odn. koji će se u budućnosti proširiti. Formati – kao npr. predavanja, radionice, dani otvorenih vrata i mnogi drugi – treba da doprinesu tome, da se istraže mogući prostori i putevi ka studijima na Akademiji, ali i da bi se akademija „odvela“ na druga mesta (npr u škole), da bi se studenti i učenici/ce što bolje upoznali sa institucijama visokog obrazovanja. Na taj način želimo, da se stvaraju umrežavanja, grade intenzivni odnosi u saradnja sa školama, omladinskim centrima, ljudima sa migracionom pozadinom, predavačima, studentima i apsolventima/kinjama i da se neguje razmena sa istomišljenim inicijativama.

Poseban akcenat  se u dosadašnjem radu Akademija ide u školu stavljao na prijemne ispite. Nadalje su predviđene ponude, koje učenicima/ama omogućuju, da razumeju procesne korake prijemnih ispita, da se orijentišu i na taj način budu dobro pripremljeni za odlazak na prijemni ispit. Sa druge strane je odlučna namera  Akademija ide u školu, da kritički ispita tok prijemnih ispita na akademiji i da pruži predloge za poboljšanje. U toj oblasti su kako istraživački radovi, tako i razmena iskustava važni sastavni delovi rada „Akademija ide u školu“.