Akademija ide u školu

Cilj projekta „Akademija ide u školu“ je da se razviju i odrede strukturne mjere za otvorenje Akademije prema studentima koji su trenutno nedovoljno zastupljeni na Akademiji. Planirane su strukture koje bi omogućile aktivnosti za stvaranje i prezentovanje pristupa nih informacija o studijama na fakultetu za umjetnost. Dugoročni cilj je smanjivanje nejednakosti obrazovanja putem pionirskih inicijativa, s posebnim naglaskom na važnost interkulturalnog obrazovanja. Ovdje je posebna pažnja data studentima pedagoškog obrazovanja na fakultetu za umjetnost koji mogu kao diplomirani posredovati u umjetničko-pedagoškom obrazovanju i delovanju i tako dovesti nove forme do primjene. Projekat pruža praktičan okvir za dalji razvoj i primjenu formata za stjecanje interkulturalnih vještina među predavačima i studentima Akademije. Ako imate bilo kakvih pitanja o našem projektu ili o Akademiji, mi stojimo na raspolaganju u bilo koje vrijeme putem e-maila ili telefona.